WIN TYPE 1 페이지

close_btn

우일산업 제품을 검색해보세요

search_btn 검색
캐스터 ㅣ CASTERS

WIN SERIES

모델명 평판체결형 볼트체결형 바퀴타입 바퀴외경 허용하중 전체높이
F-TYPE S-TYPE
WIN-1.5
열람중
PP Core + PVC 사출 38mm 30kg F(51mm)
WIN-2.5
열람중
PP Core + PVC 사출 63mm 70kg F(85mm) / S(91mm)
WIN-3
열람중
PP Core + PVC 사출 76mm 80kg F(102mm) / S(107.5mm)
WIN-4
열람중
PP Core + PVC 사출 102mm 100kg F(127mm)

검색